Hjem
Timeplanstider

Timeplanstider

 

HOVEDFAG

8.30 – 10.05

Friminutt 1

10.05 – 10.25

20 min.

Frukt for elevene på barne- og mellomtrinnet på mandag og onsdag. (Elevene på ungdomstrinnet har anledning til å kjøpe frukt i kantinen.)

Elevene skal være ute.

1. FAGTIME

10.25 – 11.10

Friminutt 2,

Storefri’ med mat

11.10 – 11.45

35 min.

Barne- og mellomtrinnet spiser inne i klasserommene sine med lærer til stede.

Kantine for ungdomstrinnet mandag, onsdag, fredag. Ungdomsskoleelevene spiser i foajéen.

Fra 11.30 skal alle elevene være ute.

2. FAGTIME

11.45 – 12.30

Friminutt 3

12.30 – 12.40

Ungdomstrinnselevene kan velge om de vil være ute eller inne. Klasserommene er ikke oppholdsrom og låses.

3. FAGTIME

12.40 – 13.25

Friminutt 4

13.25 – 13.35

Ungdomstrinnselevene kan velge om de vil være ute eller inne. Klasserommene er ikke oppholdsrom og låses.

4. FAGTIME

13.35 – 14.20

Ikke friminutt mellom 4. og 5. fagtime

5. FAGTIME

14.20 – 15.00

40 min. time