Hjem
Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetetjenesten har base på Berger helsestasjon, tlf. 66 91 17 79.

Skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø og fremme god helse blant barn og unge.

Helsesøster på skolen er Wenke Løland:
Mobil: 928 35 110
E-post: wenche.loland@nesodden.kommune.no
Hun er til stede på skolen mandager og fredager.

Kontakt med skolelege, fysio- og ergoterapeut, samt psykisk helsetjeneste for barn og unge, kan formidles via helsesøster, Wenche Løland.