Hjem
Priser

Priser

Skolebidrag (f.o.m. 1. mars 2018):

1 barn: 2085,–
2 barn: 3245,–
3 barn: 3430,–
4 barn: 3610,–

SFO (1.-4. klasse)

Full plass: 2030,– + 250,– (mat) = 2280,–
Halv plass: 1190,– + 250,– (mat) = 1440,–

Betaling for skoleplass betales 11 måneder i året.
Betaling for SFO-plass betales fullpris september til mai og halv pris august og i juni.