Hjem
Om FAU
Referater og protokoller fra FAU

Referater og protokoller fra FAU

Høsten 2017

Møte i FAU – 31. august 2017

Les protokollen

Møte i FAU – 21. september 2017

Les protokollen

Møte i FAU – 19. oktober 2017

Les protokollen

Våren 2017

Møte i FAU – 27. april 2017

Etter de nye vedtektene, kan også vararepresentanter møte, og det var det flere som gjorde. Foruten en evaluering av foreningens første årsmøte, behandlet vi et høringssvar til stiftelsens nye vedtekter og gjorde en foreløpig gjennomgang av søknadene om julemarkedsmidler. Opplegg for dugnaden ble også gjennomgått og  det ble nedsatt en del utvalg som før årets slutt skal legge frem forslag til intstrukser for de ulike vervene i foreningen vår. Last ned fullstendig referat

Møte i FAU – 18. mai 2017

Last ned protokoll

Møte i FAU – 15. juni 2017

Last ned protokoll

Årsmøter

20. april 2017: ProtokollSaksdokumenter