Hjem
Om FAU

Om FAU

Alle foreldre ved skolen danner foreldrerådet. FAU er foreldrerådets arbeidende organ. I praksis betyr det at foreldrerepresentantene møter i FAU månedlig. De skal målbære synspunkter fra foreldre i klassen de representerer. Videre skal de referere fra FAU-møtene og tilbake til klassene. Representanter fra skolens ledelse deltar på FAU-møtene.

Formål
Foreldrerådet og FAU har som mål å organisere foreldrenes praktiske, økonomiske og sosiale deltakelse i skolen, samt å stimulere foreldrene til positiv innsats til beste for skolen.

Årsmøte med valg av styremedlemmer (2017)
Protokoll • Saksdokumenter
Årsmøtet fant sted 20. april 2017, kl 18:15 i Skoklefallsalen på Steinerskolen, Nesodden.

Kontaktinformasjon:
FAU-leder: Per Nordanger
E-post: faumailen@gmail.com