Hjem
Lekser 10. klasse

Lekser 10. klasse

Fag: Innhold:
Hovedfag  Norsk. Se nedenfor!
Norsk  Det blir hovedfagsperiode i norsk fra mandag 29. jan. og fram til vinterferien. Vi starter med å repetere setningsanalysen. Det vil  bli noe repetisjon av norsk grammatikk, og sjangerlære bl.a..( Dere er bedt om å komme med ønsker om temaer dere føler behov for å styrke i faget.)Vi skal også ta for oss samisk kultur, og lese litteratur om deres liv og historie.
Husk å ta med alle norskbøker til timene, også «Kontekst»!Lekse tirsdag 13.feb.: Kunne utenat 3 første vers i grammatikkdiktet! Oppgaver om determinativ i «Kontekst»: oppg.1 – 6Lekse onsdag 14.2.: Lære utenat de tre neste versene i grammatikkdiktet. Oppgaver i » Kontekst» om determinativ, mengdeord t.o.m. oppg 16 side 31.

Lekse torsdag: Kunne tre nye vers utenat på grammatikkdiktet.

Engelsk  Fram til vinterferien: arbeid med selvvalgt monolog/sonette av Shakespeare. Fremførelse etter vinterferien, alle skal være klare til fremførelse torsdag 1.mars. Husk at youtube kan brukes til inspirasjon rundt det dramatiske uttrykket i monologen/sonetten.
Matematikk Husk passer og linjal!
Tysk  Fram til 1.02.2018 skal du jobbe med særoppgaven din.
Musikk
Samfunnsfag
Gymnastikk  Mandag 26. februar: Langrenn
Annet  Religion: 10. klasse skal ha en prosjektoppgave i religion. Dere skal fordype dere i en trosretning eller livssyn, og skrive en saklig oppgave om dette ,( som artikkel). Innlevering senest 27. februar, etter vinterferien. Denne skal framlegges muntlig for klassen i løpet av vårterminen. Se eget skriv med prosjektbeskrivelseom hva oppgaven skal inneholde etc.!

Vi har nå arbeidet ferdig med Hinduismen. Alle skal ha en tekst om Hinduismen i sin religionsbok Lilla silkeboken).

Teksten skal i korte trekk forklare noen hovedtrekk ved religionen, betydelsen av begrep som karma, samsara osv. Tekstheftet  vårt om Hinduismen kan brukes som underlag.

Vi er nå igang med å sette oss inn i Buddhismen. Vi skal også etterhvert gjøre den samme bearbeidelsen her, med å skrive en liten tekst i religionsboka som sammenfatter hovedtrekkene som kjennetegner denne religionen.

OBS.:

Karneval ( kl. 9.15 – 12.30)

Fredag 16. feb. : 10. klasse skal ikke levere pølsebrød, men EN LITEN FLASKE SAFT HVER på skolekjøkkenet.