Hjem
Kontakt oss

Kontakt oss

ADRESSE OG KONTAKTINFORMASJON:

Rudolf Steinerskolen Nesodden
Tangenveien 300
N-1456 Nesoddtangen

Telefon: 66 96 50 80
Kontonr.: 9001 0668 920
E-post: nesodden@steinerskolen.no

Kontaktpersoner:
Henvendelser til daglig leder: 66 96 50 83 v/Marte Lise Lødrup
Henvendelser til kontoret: 66 96 50 80 v/Siri Nedberg
Pedagogisk leder: 66 96 50 86 v/Torill Agnæss
Økonomiansvarlig: 66 96 50 89 v/Stein Flatby
Skolens fritidshjem (SFO):

Aurora steinerbarnehage: 66 96 10 57 v/Bjørg Lobben Røed
Solsikken steinerbarnehage: 66 91 24 53 v/Camilla Smit, Bette Solheim
Skolens styreleder: Jørgen Lorentzen
Skolens FAU-leder: Per Nordanger
Julemarkedskomite: Camilla Solland og Tore Aslaksrud
Lærerkollegiets leder: Torill Agnæss
Koordinator for barnetrinnet: Jorunn Daub
Koordinator for mellomtrinnet: Axel Bojer
Koordinator for ungdomstrinnet: Elin Larsen
Pedagogisk-terapeutisk seksjon: 66 96 50 82 v/Ragnhild Elmdahl
Helsesøster: 928 35 110 v/Wenke Løland
Vaktmester: 908 60 321 v/Tor Eik