Hjem
Fredagsbladet (alle artikler)

Fredagsbladet uke 2 (2018)

Informasjon

Flere smittet av meslinger i Gøteborg

Jeg minner om meslingeutbruddet i Gøteborg-distriktet og ber foreldre som ønsker MMR-vaksine til sine barn, eller har spørsmål vedrørende barnets vaksinestatus, om å ta kontakt med helsesøster på tlf. 928 35 110.

Hilsen helsesøster Wenke

Vintermarked lørdag 13. januar, kl. 11.00–14.00

4A og 4B arrangerer bruktmarked for vinterutstur, uteklær og ull, til inntekt for Pilgrimsturen. Det vil også være salg av boller og kakao, bøker og herlig lunsj.

Avslutting av tilsyn ved skolen

Som sikkert flere er kjent med, har Utdanningsdirektoratet det siste året gjennomført tilsyn ved skolen. Det ble dessverre avdekket brudd på regelverket. Basert på dette fikk skolen i høst pålegg om å rette bruddene.

Skolen har i løpet av høsten jobbet hardt med å lukke disse avvikene. Arbeidet har vært tid- og ressurskrevende, men har samtidig vært både utviklende og nyttig for oss. Og selvfølgelig helt nødvendig.

Noe av det rettearbeidet skolen er pålagt å gjøre, krever prosess over tid for å sikre en reell og varig endring. Dette har vi begrunnet overfor direktoratet og vi har også beskrevet hvordan vi vi jobbe fremover.

Direktoratet vurderer at tiltakene som er iverksatt er egnede og tilstrekkelige til å endre praksis. Tilsynet ble derfor avsluttet 21. desember 2017.

Vedlagt er et informasjonsskriv for elever og foreldre, som oppsummerer tilsynet og skolens tiltak.

 

Vennlig hilsen

Marte Lise M. Lødrup
daglig leder

Syvende klasse framfører Draumkvedet i Skoklefallsalen

Det blir til følgende tider:

 • Torsdag 1. februar klokken 19.15 for foreldre, venner og andre som vil
 • Fredag 2. februar klokken 10.25 for barne – og mellomtrinnet
 • Mandag 5. februar klokken 10.25 for ungdomsskolen

Om Draumkvedet

Draumkvedet handler om Olav Åsteson og hans ferd til dødsriket. Folkevisen er trolig fra middelalderen.

Den gang hadde menneskene flere «hjem». Først var det fødesheimen, der man ble født og fant føden. Det var denne verden, eller «dessom heime», som de sa den gang.

Så fantes det en annen verden, auromheime. Det var en lysfylt åndeverden, og dit vandret menneskene når livet var kommet til veis ende. Døden var en overgang til en ny tilværelse, en ny «heim»: Han gikk over broen, sa de i middelalderen, og tenkte seg at sjelen la ut på en lang reise til den andre heimen.

Enkelte kunne også i levende live gjøre en slik ferd og bli rykket vekk som i en drøm, slik det hendte Olav Åsteson. Han la seg ned julekvelden, og falt i en dyp søvn som varte hele høytiden. Først trettende dagen, helligtrekongersdag, våknet han. Da salte han hesten, red til kirken og fortalte om alt han hadde opplevd og sett.

Olav forteller at han har sett livet «bakom» graven. Han har vært i uteksti, første stedet på reisen ut av livet, der klær og negler rives av ham. Fremme ved Gjallarbrui ser han oksen stange, hunden glefse, og ormen hugge. Ingen slipper over broen før de har lært seg å skille mellom godt og ondt og felle riktige dommer. Olav går over broen til dødsriket, med rapa mold i munn – han rapte jord, sa de om et gravlagt menneske.

Dit han nå er kommet, i den andre verden, auromheime, møter han «sæle gudmor mi – jomfru Maria». Han får se fagre, sollyse enger i paradis, men også hardt prøvede sjeler som søker forsoning for sine synder.

Til slutt veier Sankt Mikael sjelene, og alle føres til Jesus Kristus. Slik er det en lys tro som blir formidlet i denne sangen, som har vært sunget i lang tid i Telemark før den ble nedtegnet midt på 1800-tallet.

(Fra Hanne Weissers sangbok «Følgesvenner».)

 

Hilsen 7. klasse og Helge

Nyttårsball for ungdomstrinnet 19. januar

Det blir nyttårsball for ungdomstrinnet fredag 19. januar, 18.30–23.30!

Vi er nå igang med forberedelser.

Alle elevene har lært seg selskapsdans som vals og swing, gå polonese osv.

 • 10. klasse har ansvaret for mat og drikke. De har også ansvar for å holde damenes og herrenes taler osv.
 • 9. klasse har ansvaret for å pynte,  dekke på bordene og gjøre det staselig og fint.
 • 8. klasse har ansvaret for, sammen med sine foreldre, å rydde etter festen. Deres foreldre bes derfor å komme kl. 23.15, og gå direkte til eurytmisalen for å begynne rydding og vasking der.

Alle elevene skal hentes etter ballet, så vi ber dere foreldre om å samkjøre, slik at alle kommer trygt hjem.

Det er selvfølgelig skolens ordensregler som gjelder.

Oppdatering, uke 2 2017: Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å ha med mobil, og ta egne bilder eller filme på nyttårsballet. Vi har en egen «hoff-fotograf» på ballet, som kan ta portretter av danseparene, og fra ballet forøvrig. Man vil kunne få tilsendt sitt portrett hvis man ønsker det. (Dette er grunnet regler vi er pålagt å følge når det gjelder offentliggjøring av bildematriale av elever osv.)

Alle elevene har fått med seg et skriv hjem, som skal underskrives av foresatte og tas med tilbake, og leveres klasselærer sammen med kr 150,- til entre. Dette gjelder som påmelding til ballet, og skal leveres senest fredag 12. januar.

Skolen og elevrådet er opptatt av at nyttårsballet ikke skal bli en kostbar opplevelse.

Det oppfordres derfor til å være kreativ når det gjelder kjoler etc. Det er hyggelig å pynte seg og føle seg fin, men det går an å låne/leie kjoler av tidligere elever. Gå f.eks. til Fretex, Finn.no osv. Dette snakker vi også med elevene om. Vi gleder oss!

Hilsen  Elin Larsen, ungdomstrinnsleder,

og Elevrådet.

Klasser

1A

Kritt, tolv måneder og vennegrupper

 • 10. januar 2018
 • 1A

Kjære foresatte!

På mandag tegnet alle for første gang med kritt på sin egen lille tavle. Vi prøvde oss på spiraler og snegler, både inn- og utover. Det så lett ut, men var det slett ikke. Men etter litt øving fikk alle sneisen på det og spiralene ble riktig så vakre og jevne. Neste uke fører vi det inn i barnas aller første formtegningsbok. Det var stas å pynte forsiden av boken med navn og en fri tegning. Å leke med former og mønstre elsker barna, og det skal hjelpe dem å øve seg i koordinasjon og finmotorikk, akkurat som de skal øve mer målrettet med å klippe ut med saksen og andre liknende formingsaktiviteter. Nylig laget mange nydelige snøkrystaller i papirsnitt, riktige kunstverk i noe så enkelt som kopipapir. Her oppdaget barna at, for å kunne klippe formen, måtte alle de fire sidene være like lange.

Vi avsluttet vevingen og alle skal ha fått med seg hjem en liten veske i dag onsdag. Noen har blitt litt større enn andre, alt etter hvor mye barna har vevd. Neste uke tar vi fatt på toving av sitteunderlaget i ”snegleformer” da er det bra vi har øvd oss litt på denne formen.

Vi prøvde oss på navnene til de tolv månedene i ringen en dag og hørte senere eventyret om de tolv brødrene: Et vakkert vintereventyr fra Russland, der alle tolv månedene møtes i skogen midtvinters og hjelper en liten jente ut av en håpløs situasjon, siden hun er snill og god i sitt hjerte. Grunnet Åsas sykmelding denne uken var hele første klasse samlet i eventyrstunden. Det var stas og se hele 1. klasse i én ring. Dagen etterpå fortalte jeg et eventyr fra Nord-Norge, «Stjerneøye», om et forlatt Samebarn. Her var det mer spenning og fart med ulveflokker og slemme trollkoner, klarsynthet og det gode, som som oftest seirer i alle eventyr.

Den første eurytmitimen etter nyåret ble hilst gledelig velkommen. Barna samhandler mer og mer og blir flinke til å følge Jorunn i de litt kompliserte bevegelsene og rytmene, rim og regler. Husk at det ikke er så lenge til det neste foreldermøtet i uke 6, der Jorunn vil fortelle oss litt mer om eurytmien.

Vennegruppene frem til vinterferien er bestemt av Åsa. Jeg vedlegger hennes brev her:

Kjære foreldre! Her kommer de første vennegruppene. Tanken er at barna skal bli kjent med noen de ikke har lekt med før, eller i noen tilfeller kanskje bedre kjent med noen de har vist interesse for. Noen har kanskje likevel noen de kjenner på gruppen, mens andre blir mer kastet uti det. De vil bli litt sjenerte, men vi tenker de er modne for dette nå. Vi bytter vennegrupper straks etter vinterferien, så fint hvis alle på gruppa da har blitt med hverandre hjem, eller hvis ikke det går, at man har organisert et møte med gruppa, f.eks. på skøytebanen, eller akebakken med grilling. Jeg er jo selv forelder, så dette blir spennende!»

Hilsener Åsa

1. gruppe:  Falk, Alma, Sahar, Signe, Iris S
2. gruppe:  Luna, Iris F, Lars, Ingo, Livia
3. gruppe: Ole, Solrun, Henny, Gabriel
4. gruppe: Alice, Vår, Billie, Ella, Fiola
5. gruppe:  Elaniah, Khao, Anna-Jorid, Thelma, Aron

 

Jeg ønsker dere en riktig fin vinterhelg. Hilsener Silvia

6.-klasse

Nytt år, fakta og grammatikk

Kjære foreldre i 6. klasse, jeg ønsker dere et riktig godt nytt år.

Vi er godt i gang på skolen med norsk i hovedfag. Jeg tror det er fint for elevene å få en pause i alle myter, og arbeide med fakta og norsk grammatikk. Vi skal ta for oss ordklassene, og har startet med verbet. Alle de åtte bøyningsformene pugges.

Klassen har bestemt at de vil ha flere småprøver framfor en stor prøve på slutten av perioden.

Det er viktig at lekser følges opp, at det øves og pugges. Det er mange kompetansemål som skal sitte før sommeren, blant annet skal elevene ha kjennskap til alle de ti ordklassene.

Fredag gyver vi dypt og grundig løs på substantivet. Elevene bestemte også at leskearkene skal deles ut i papirform fredager, og sendes på mail til dere på fredager. Der er gøy når de har blitt så fornuftige og saklige i forhold til skolearbeidet.
Ha en strålende god helg!
Med vennlig hilsen Britt

7.-klasse

Syvende klasse framfører Draumkvedet i Skoklefallsalen

Det blir til følgende tider:

 • Torsdag 1. februar klokken 19.15 for foreldre, venner og andre som vil
 • Fredag 2. februar klokken 10.25 for barne – og mellomtrinnet
 • Mandag 5. februar klokken 10.25 for ungdomsskolen

Om Draumkvedet

Draumkvedet handler om Olav Åsteson og hans ferd til dødsriket. Folkevisen er trolig fra middelalderen.

Den gang hadde menneskene flere «hjem». Først var det fødesheimen, der man ble født og fant føden. Det var denne verden, eller «dessom heime», som de sa den gang.

Så fantes det en annen verden, auromheime. Det var en lysfylt åndeverden, og dit vandret menneskene når livet var kommet til veis ende. Døden var en overgang til en ny tilværelse, en ny «heim»: Han gikk over broen, sa de i middelalderen, og tenkte seg at sjelen la ut på en lang reise til den andre heimen.

Enkelte kunne også i levende live gjøre en slik ferd og bli rykket vekk som i en drøm, slik det hendte Olav Åsteson. Han la seg ned julekvelden, og falt i en dyp søvn som varte hele høytiden. Først trettende dagen, helligtrekongersdag, våknet han. Da salte han hesten, red til kirken og fortalte om alt han hadde opplevd og sett.

Olav forteller at han har sett livet «bakom» graven. Han har vært i uteksti, første stedet på reisen ut av livet, der klær og negler rives av ham. Fremme ved Gjallarbrui ser han oksen stange, hunden glefse, og ormen hugge. Ingen slipper over broen før de har lært seg å skille mellom godt og ondt og felle riktige dommer. Olav går over broen til dødsriket, med rapa mold i munn – han rapte jord, sa de om et gravlagt menneske.

Dit han nå er kommet, i den andre verden, auromheime, møter han «sæle gudmor mi – jomfru Maria». Han får se fagre, sollyse enger i paradis, men også hardt prøvede sjeler som søker forsoning for sine synder.

Til slutt veier Sankt Mikael sjelene, og alle føres til Jesus Kristus. Slik er det en lys tro som blir formidlet i denne sangen, som har vært sunget i lang tid i Telemark før den ble nedtegnet midt på 1800-tallet.

(Fra Hanne Weissers sangbok «Følgesvenner».)

 

Hilsen 7. klasse og Helge

Annonser i Fredagsbladet

Savner kantinebrett etter Julemarkedet

Etter Julemarkedet savner vi et kantinebrett i tre lignende det på bildet.

Mvh Christian
tlf. 97 17 66 78

 

Vaskelister

Vaskelister for uke 3 og 4, 2018

Uke 3 (15.–19. jan.)

2: Gustavson/Iumiento
3: Sødal
4A: Johnsen/Viervoll
4B: Haugerud/Kihle
5: Winge
6: Henriksen/Tomter
7: Brænde/Hogg
8: Snipen/Sommerseth
9: Uteng/Da Silva
10: Luitjens/Janke

Uke 4 (22.–26. jan.)

2: Kjellsby
3: Antonsen/Bråten
4A: Sønsthagen/Aanensen
4B: Hollander/Seip
5: Wigdel/Caspersen
6: Lotherington/Staff
7: Szentivanyi/Nordanger
8: Nymoen/Stamnes
9: Ingolfsdottir/Flaata
10: Hippe/Skjelstad

NB: Vaskedager er mandag og onsdag! Vasketid er fra kl. 16:30 til kl. 20:00. Hvis de oppsatte datoene ikke passer, må du bytte med noen. Bare klasserommet vaskes. Vaskeinstruks er oppslått på innsiden av skapdøren i hvert klasserom.

Hovedinngangen vil alltid stå åpen, bruk denne. Oppsøk tilsynsvakten, og kvittér deg ut hos ham/henne. Tilsynsvakten låser opp klasserom og bøttekott for deg.

Hvis du ikke har mulighet til å vaske, kan du avtale med en av elevene på listen over vaskere. Det koster kr 100 pr. vask.