Hjem
Barnetrinnet

Barnetrinnet

Barnetrinnet

skolen

Den klassiske skolealderen er syvårsperioden mellom tannfellingen og puberteten. Det er en glanstid for læring hvis man bare kan lykkes i å vinne elevens tiltro og tillit. Men da må læreren våge å satse. Mye skal skje.

Barna skal lære å lese, skrive og regne. De skal høre eventyr, sagn og saga. De skal oppleve historiens sus og de skal møte dyr og planter, stein og stjerner. Alt dette stoffet må læreren stå for. Lærerens egen beretning er garantien for at dette er verdt å lære.

Ingen lærebok, TV- eller dataskjerm kan gå foran lærerens levende ord, blikkontakten mellom elev og lærer, eller det spontane spørsmålet fra klassen.

Les mer:
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse