Hjem
7. klasse gymplan

7. klasse gymplan

Endringer kan skje pga. vær/annet. Husk alltid riktig gymtøy og drikkeflaske.
NB: Skal du bli igjen etter svømmetime/skøyter/skidag må melding fra foreldrene vises til oss i begynnelsen av gymtimen.
NB2: Ved sykling/sparkesykkel/skøyter/alpint skal hjelm brukes.

Er du i tvil om det som står her stemmer? Ta kontakt med klassens gymlærere!

 

Uke Aktivitet Hvor Notater:
34 Lek og lag-aktiviteter Ute/ skolens område Fokus på lek og samarbeid mellom elevene. Elevene skal lære å praktisere fair play og hva det vil si å samarbeide. Det kommer til å være forskjellige leker og temaer i hver time.
35 SOLEGGEN
36 svømming Ute- Hellviktangen Elevene skal praktisere forskjellige leker og spill i vannet. Elevene skal også praktisere å svømme på magen, ryggen, komme seg opp og ned i vannet, og dykke.
37-39 Treningslære (utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, koordinasjon, balanse) Ute/ inne I disse timene skal elevene tilegne seg kunnskaper om hva som skjer i kroppen når vi beveger oss og hvorfor det er viktig med bevegelse i hverdagen.

I tillegg skal elevene praktisere forskjellige treningsmetoder.

40 HØSTFERIE
41 treningslære I disse timene skal elevene tilegne seg kunnskaper om hva som skjer i kroppen når vi beveger oss og hvorfor det er viktig med bevegelse i hverdagen.

I tillegg skal elevene praktisere forskjellige treningsmetoder.

42-45 fotball Ute- skolen/ sletta I fotball skal elevene lære grunntekniske ferdigheter, samt jobbe med fair play og lag samarbeid.
46-50 dans Inne drama rommet/ eurytmi. I dans skal elevene jobbe med forskjellige dansestiler og kulturer, samt lage noe selv (hvis tiden strekker til).

Elevene skal praktisere på motoriske og koordinative ferdigheter.

51

 

 

Uke 1

JULEFERIE

 

 

Ball Aktiviteter

 

 

 

Ute

Uke 3- 5 vinteraktivitet Ute- skøyte banen ved Berger skole Elevene skal praktisere på sine skøyte ferdigheter. Det blir noe teknikk og litt lek, og noe spill.
Uke 6-7 vinteraktivitet Ute, berger banen  

Elevene skal praktisere sine ski ferdigheter. Elevene skal igjennom litt teknikk og noe lek på ski.

UKE 8

 

 

 

 

Uke 9

 

 

 

Uke 10-12

VINTERFERIE

 

 

 

Rorientering

 

 

 

Dansk stikkball

 

 

 

 

Ute

 

 

 

Ute

 

 

 

 

 

 

Elevene skal praktisere sine ferdigheter innenfor utholdenhet, og begrepene fair play og samarbeid.

 

 

Elevene skal lære seg forskjellige kast og mottak i spillet. Elevene skal også praktisere fair play, og respektere hverandres resultater.

Uke 13-16 orientering Ute- berger banen Elevene skal kunne bruke kart til å gjennomføre orientering. Elevene kommer til å gå igjennom karttegn og forskjellige former for orientering.
Uke 15 PÅSKEFERIE
Uke 17-20 friidrett Ute berger banen Elevene skal igjennom løpeteknikk, høydehopp og lengde hopp.

De skal igjennom teknikk for de forskjellige øvelsene.

Uke 21-25 volleyball Ute/ sletta Elevene skal igjennom de forskjellige salgene i volleyball. Elevene skal etterhvert praktisere noe lagspill.