Hjem
5. klasse gymplan

5. klasse gymplan

Endringer kan skje pga. vær/annet. Husk alltid riktig gymtøy og drikkeflaske.
NB: Skal du bli igjen etter svømmetime/skøyter/skidag må melding fra foreldrene vises til oss i begynnelsen av gymtimen.
NB2: Ved sykling/sparkesykkel/skøyter/alpint skal hjelm brukes.

Er du i tvil om det som står her stemmer? Ta kontakt med klassens gymlærere!

Uke

Aktivitet

Hvor

Notater:

34 -36
uke 35

Lek og lagspill
svømming

Ute
Ute- Hellviktangen

Fokus på samarbeid, tilhørighet og fairplay

37-39

Fotball

Ute

Fokus på korrdinasjon, bevegelighet, motorikk og kroppskontroll

40

HØSTFERIE

41

Fotball

Ute

Fokus på korrdinasjon, bevegelighet, motorikk og kroppskontroll

42-45

Turn

Inne/ ute

Fokus på korrdinasjon, rytme, bevegelighet, motorikk, samarbeid og kultur.

46-48

dans

Inne-drama

Elvene skal igjennom forskjellige dansestiler og kulturer. Elevene skal også produsere sitt eget (hvis tiden strekker til det)

49-51

Dansk stikk-ball / slåball

Ute

Elevene skal praktisere forskjellige former for mottak og pasninger/ kast av ball. Elevene skal også innøve å vise respekt for spillets resultater og regler.

51

JULEFERIE FRA ONSDAGEN

Uke 1-4

Vinter aktiviteter ski

Ute

Elevene skal praktisere lek på ski. Elevene skal også få en innføring litt ski teknikk.

Uke 5-9

Vinteraktiviteter skøyter

Ute/ berger skole

Elvene skal praktisere lek og spill på skøyter. Elevene skal også få en innføring i skøyte teknikk.

Uke 10-14

Vinteraktiviteter aking, snøborgbygging osv.

ute

Elevene skal i denne perioden jobbe med kreativitet til å bygge forskjellige skulpturer og bygninger i snøen. (dette er litt avheng av været)

Uke 15

PÅSKEFERIE

Uke 16-19

orientering

Ute – berger banen

Elevene skal her bli kjent med naturen i skolens nærområde. Elevene skal vise respekt for naturen og praktisere forskjellige former for orientering. Elevene skal også få en liten innføring i karttegn.

Uke 20-24

volleyball

Ute- Berger banen

Elevene skal få en innføring i junior volleyball spill.
Elevene skal også praktisere begrepet fairplay, i tillegg skal elevene få en innføring i volleyball teknikk.

Uke 25

Hva klassen ønsker

Dette er en time hvor elevene kan komme med ønsker som aktiviteter som klassen kan praktisere sammen. Det er meningen at elevene skal føle at de får medbestemme i timene og oppleve eierskap til timen.