Hjem
3. klasse

3. klasse

Legender og fabler

Verden er fortsatt skjønn, og barna har nå ett skoleår bak seg. Klasselæreren har
blitt bedre kjent med barna og deres temperamenter. Fabler og legender ligger
til grunn for en stor del av fortellerstoffet i tredje klasse. Gjennom fabelen
vises menneskelige egenskaper og svakheter: «sterk som en bjørn», «redd som en
hare» eller «listig som en rev». Legendene forteller om menneskene. I
arbeidsbøkene blir disse fortellingene til bilder, kanskje modelleres de også i
bivoks.

Arbeidsdagen

Arbeidsdagen er fortsatt rytmisk, slik den også er i andre klasse og
barnehagen. De to første timene av dagen er det periodeundervisning.

Språk

I engelsk og tysk lærer man ord i naturlige situasjoner. Gjenstander kan vises
fram og gis navn; sanger og leker utdyper språkfølelsen og -forståelsen.

Matematikk og eurytmi

I matematikken arbeider de videre med alle de fire regneartene. I eurytmien
bruker de ofte ringen som form. Å forme en ring er både en sosial og en
geometrisk øvelse, og i klasserommet kan de gjerne sitte i ring med stolene.
Ringen er samlende, alle er del av samme fellesskap.

Kunstfagene

I tegne- og maleundervisningen arbeider de videre med fargeklanger og
formtegning. Gjennom håndverket virker man positivt inn på tenkningen hos barna
og legger et grunnlag for logisk tenkning.