Hjem
2. klasse

2. klasse

Eventyrene

2. klasse er et år fyllt av eventyr. Fra første stund får barna høre eventyr. De lærer raskt Askeladden
og alle de andre kjente skikkelsene fra folkeeventyrene å kjenne. Akkurat som Askeladden og Kongsønnen har
de også reist ut i verden for første gang. Hver eneste dag forteller læreren eventyr, og sammen med barna
hentes ofte noen av bildene fra eventyret opp i dagen gjennom samtale og tegning.

Sang og bevegelse

Skoledagen i andre klasse fylles av sang, musikk, bevegelse og resitasjon. Dagene veksler mellom rolig
fortellerstund, ringleker, arbeidsstund og frilek ute i friminuttene. I andre klasse har barna eurytmi,
formtegning, maling, håndarbeid og fremmedspråk. De lærer sanger, leker og vers på både engelsk og tysk.

Fra bilde til bokstav

For å lære bokstavene går barna veien fra bilde til bokstav. Gjerne er det bilder hentet ut fra eventyret
som blir fortalt. Kanskje har de fått høre fortellingen om Gullfuglen. Neste dag får de høre et vers på
ringen «Gullgule gullfugl i gyllen lind, glitrer og glinser i gullsolskinn». Barna blir bedt om å lytte
godt, er det en lyd eller bokstav de hører mye av? Deretter tegner de sammen med læreren en gullfugl som
snur litt på hodet sitt. Kanskje noen av elevene ser hvilken bokstav det ligner – G.
Barna lærer å skrive først. Siden øver de seg på å lese det de har skrevet, gjerne tekster som er kjente
fra før. Med litt hjelp finner mange selv veien til lesingen.
Målet i 2. klasse er at alle skal bli kjent med bokstavene i alfabetet.

Hovedfagsperioder

I 2. klasse er det hovedfagsundervisning som veksler i bolker på 4–6 uker. Hovedsakelig veksler det
mellom bokstaver og regneperioder. Mange velger å ha en periode i formtegning først og sist i skoleåret. I
regneperiodene lærer barna først romertallene opp til 12. Man har valgt nettopp romertallene fordi hvert
tall representerer sin egen mengde. Etter jul i 2. klasse blir ofte romertallene forvandlet, ett og ett, til
de arabiske tallene vi alle kjenner.

De fire regneartene

De fire regneartene skal også introduseres, gjerne i nokså rask rekkefølge. I regneundervisningen legges
det vekt på å bruke konkreter og å legge undervisningen så tett opp til dagliglivet som mulig.