Hjem
1. klasse – 6-åringene

1. klasse – 6-åringene

Steinerskolen har 6-åringene lokalisert i steinerbarnehagene.
I skoleåret 2014–2015 er det tatt opp elever til to førsteklasser. Derfor er det også en 6-åringsgruppe på skolen dette skoleåret. Steinerpedagogikkens oppgave i de første syv år av barnets liv er å hjelpe det til å utvikle en basiskompetanse. Dette fundamentet gjør barnet i stand til å motta intellektuell læring senere. Gjennom en levende og rytmisk inndeling skapes gjenkjennelse og trygghet. I steinerbarnehagene pleies dette gjennom kontakt med naturen, gjennom håndverk, økologisk matlaging, sang, regler, eventyr og fortellinger, dans, eurytmi, ringleker og årstidsfester. Sansen for den gode og meningsfulle handling, vektlegges.

Oppdatert skoleåret 2014–2015