Søk om julemarkedsmidler!
Fristen for å søke er 16. mars 2015!
Les mer her!


 

Rudolf Steinerskolen Nesodden

Velkommen til hjemmesiden for Steinerskolen på Nesodden.

Skolens historie strekker seg tilbake til 1981 da det ble tatt et initiativ til å grunnlegge en steinerskole og -barnehage på Nesodden. Våren 1983 kom alle formaliteter på plass, og 17. august samme år kunne elever og foreldre ønskes velkommen til skolestart i bygningen der Solsikken barnehage er å finne. Med en stor fest ble skolen høytidelig innvidd den 28. august 1983.

Ønsket om en egen skolebygningvokste i takt med elevtallet, og i desember 1983 gikk et enstemmig kommunestyre inn for å tildele stiftelsen Rudolf Steinerbarnehage og -skole en 13 mål stor tomt på Skoklefall. Arkitekt Øystein Thomassen tegnet en skole som lot seg bygge i to trinn. Det første stod ferdig senhøstes 1987, og det siste byggetrinnet stod ferdig 1991. Bygningen der 2. klasse og SFO har tilholdssted ble ferdigstilt i 1995, mens Eikestien-paviljongen ble tatt i bruk i 1997. Ytterligere tre paviljonger stod klare i 2003. I dag brukes disse til datarom, bibliotek og arbeidsrom. Hagebrukshuset, tegnet av Gaia arkitektkontor, ble ferdigstilt i 2009.

Filmer