Rudolf Steinerskolen Nesodden

Velkommen til hjemmesiden for Steinerskolen på Nesodden.

Skolens historie strekker seg tilbake til 1981 da det ble tatt et initiativ til å grunnlegge en steinerskole og -barnehage på Nesodden. Våren 1983 kom alle formaliteter på plass, og 17. august samme år kunne elever og foreldre ønskes velkommen til skolestart i bygningen der Solsikken barnehage er å finne. Med en stor fest ble skolen høytidelig innvidd den 28. august 1983.

Ønsket om en egen skolebygningvokste i takt med elevtallet, og i desember 1983 gikk et enstemmig kommunestyre inn for å tildele stiftelsen Rudolf Steinerbarnehage og -skole en 13 mål stor tomt på Skoklefall. Arkitekt Øystein Thomassen tegnet en skole som lot seg bygge i to trinn. Det første stod ferdig senhøstes 1987, og det siste byggetrinnet stod ferdig 1991. Bygningen der 2. klasse og SFO har tilholdssted ble ferdigstilt i 1995, mens Eikestien-paviljongen ble tatt i bruk i 1997. Ytterligere tre paviljonger stod klare i 2003. I dag brukes disse til datarom, bibliotek og arbeidsrom. Hagebrukshuset, tegnet av Gaia arkitektkontor, ble ferdigstilt i 2009.