Skolen ligger på Skoklefall, nord på Nesodden utenfor Oslo.

 

Film – Årstidsløpet

Løpet av et skoleår er det mye som skjer på skolen for elevene. Her er en film med årstidsløpet ved Steinerskolen Nesodden, laget av Tor Segelcke: